Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opas on tarkoitettu ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille, oppilaitosjohdolle, opettajille ja työelämän edustajille. Oppaassa on kaksi osaa: ammatillisia perustutkintoja koskevat säädökset ja määräykset ja perustutkintojen perusteiden toimeenpano. Opas soveltuu perustutkintojen perusteiden mukaisen koulutuksen järjestämisen ja perusteiden laadukkaan toimeenpanon tueksi.

Tekijät:
Opetushallituksen asiantuntijat

Vuosi:

2015

ISBN:

978-952-13-6165-4 (pdf)

Sarja:

Oppaat ja käsikirjat 2015:10

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi, ruotsi

Julkaisu: