Erityisopetuksen käsikirja

Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus

Erityisopetuksen käsikirjassa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen toimintaperiaatteita opiskelijoiden tuen tarpeen näkökulmasta. Käsikirjan tavoitteena on kuvata hyvin toteutetun yleisen tuen merkitystä ja vaikutusta opiskelijan oppimiseen ja hyvinvointiin. Ammatillinen erityisopetus ammatillisessa peruskoulutuksessa ja erityinen tuki lisä- ja täydennyskoulutuksessa käsitellään uuden 1.8.2015 voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta. Lisäksi kuvataan erityisopetusta ilmiönä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä. Käsikirja sisältää myös kehittämisehdotuksia.

Tekijät:

Kaija Miettinen

Vuosi:

2015

ISBN:

978-952-13-6181-4 (pdf)

Sarja:

Oppaat ja käsikirjat 2015:14

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu: