Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista

Tämän julkaisun tavoitteena on antaa lukijalle kokonaiskäsitys aikuiskoulutuksen ennakoinnin aikaisemmasta kehittämisestä ja arvioida tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten vaikutuksia ennakointitietotarpeisiin. Julkaisu on esiselvitys ja se on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona.

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia aikuiskoulutuksen näkökulmasta on kehitetty Suomessa melko vähän. Selvitystyön tavoitteena on ollut luoda uusi aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla tuotetaan valtakunnallisia aikuiskoulutusta koskevia ennakointituloksia. Tarkastelu rajattiin koskemaan ammatillisesti suuntautunutta aikuiskoulutusta. Julkaisu sisältää ehdotuksen aikuiskoulutuksen ennakoinnin viitekehyksestä, jolla eri aikuiskoulutusmuotoja voidaan ennakoida.

Tekijät:

Samuli Leveälahti, Hannele Savioja, Ilpo Hanhjoki, Jenna Nieminen

Vuosi:

2015

ISBN:

978-952-13-6029-9 (nid.)
978-952-13-6030-5 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2015:1

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: