Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen

Uudistettu opas SORA-säädösten ja -määräysten toimeenpanoon ammattikoulutuksessa

SORA-säädökset ja -määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Niiden keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta.
Tämä opas on laadittu edellä mainittujen säädösten ja määräysten toimeenpanoa varten avuksi koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille.

Oppaassa käsitellään säädösten ja määräysten toteuttamista ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä tutkintotavoitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Pääosa säädöksistä ja määräyksistä koskee vain valtioneuvoston asetuksissa säädettyjä ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joita oppaassa kutsutaan SORA-tutkinnoiksi. Kaikkia tutkintoja kaikilla koulutusaloilla koskee mm. turvallista oppimisympäristöä koskevat asiat sekä koulutuksen järjestäjän mahdollisuus määrätä opiskelija menemään huumausainetestaukseen silloin, kun laissa säädetyt edellytykset testaukselle täyttyvät.

Tekijät:

Asiantuntijatyöryhmä

Vuosi:

2015

ISBN
:
978-952-13-6167-8 (pdf)

Sarja:

Oppaat ja käsikirjat 2015:12

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi, ruotsi

Julkaisu: