Koulutus kannattaa!

Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden ja keskeyttäneiden myöhemmän työmarkkinamenestyksen vertailu − vuonna 2001 opinnot aloittaneiden 10 vuoden seurantaan perustuva tutkimus

Tässä tutkimuksessa päätavoitteena on tarkastella vuonna 2001 toisen asteen opinnot aloittaneiden työmarkkinauraa ja tulolähteitä vuoteen 2011 ulottuvana seuranta-aikana sen mukaan, suorittivatko he tutkinnon (tai useampia) vai keskeyttivätkö he opinnot. Myöhemmän tilanteen vertailussa on pääasiassa tarkasteltu työmarkkinauraa ja tuloja kahden vuoden ajanjaksona 2010–2011. Tutkimus perustuu laajaan väestöä edustavaan eri rekisterien tietoja yhdistävään aineistoon. Tutkimus on jatkoa aikaisemmalle raportillemme, jossa tarkasteltiin keskeyttämisen yleisyyttä ja siihen vaikuttavia seikkoja.
Tutkimuksen kiinnostavimmat tulokset (pdf)

Tekijät:
Simo Aho & Ari Mäkiaho

Vuosi:

2015

ISBN
:
978-952-13-6072-5 (pdf)

Sarja
:
Raportit ja selvitykset 2015:4

ISSN
:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: