Mitä tarkoittaa "ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus"?

Tilannekatsaus marraskuu 2015

Julkaisussa tarkastellaan työelämävastaavuutta sekä käsitteellisellä tasolla että koulutuspoliittisen keskustelun osana. Käsitteellisesti työelämätarve voidaan jäsentää paikka-, sisältö- ja muotovastaavuuteen. Paikkavastaavuus viittaa määrälliseen koulutustarpeeseen (mihin koulutetaan), sisältövastaavuus osaamistarpeisiin (mitä koulutetaan) ja muotovastaavuus pedagogiikkaan (miten koulutetaan). Työelämävastaavuutta on tarkasteltu myös suhteessa muihin ammatillisen koulutuksen päätehtäviin, joiksi määritellään tasa-arvon edistämisen yhteiskuntapoliittinen tehtävä sekä elinikäinen oppiminen ja jatkokoulutusmahdollisuudet.

Tekijät:

Leo Aarnio & Suvi Pulkkinen

Vuosi:

2015

ISBN:

978-952-13-6194-4 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2015:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: