Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta

Historia ja vaikuttavuus

Näyttötutkintojärjestelmä täytti 20 vuotta 1.5.2014. Opetushallituksen toimeksiannosta laadittiin juhlavuoden kunniaksi tämä julkaisu, jossa selvitetään näyttötutkintojärjestelmän historiaa ja kehittymistä sekä näyttötutkintojen vaikuttavuutta työmarkkinoilla toimimisen ja osaamisen kehittymisen näkökulmista.

OSA 1
Näyttötutkintojärjestelmän historiasta
Matti Ropponen

OSA 2
20 vuotta suomalaista näyttötutkintojärjestelmää
— ”Näyttötutkinto on ollut silloin onnistunut valinta, jos työtön tai työttömyysuhan alainen henkilö saa tutkinnon läpi ja työllistyy haluamaansa työhön”
Leena Viinamäki & Arto Selkälä (toim.)

Vuosi:
2015

ISBN:
978-952-13-6044-2 (nid.)
978-952-13-6045-9 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2015:2

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi (sisältää tiivistelmät ruotsiksi ja englanniksi)

Julkaisu: