Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2015

Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmästä sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain.

Tekijät:
Opetushallituksen Rahoitus-yksikön asiantuntijat

Vuosi:
2015

ISBN:
978-952-13-6142-5 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2015:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: