Osaamisen hankkiminen työpaikalla ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen hankkiminen työpaikalla ammatillisessa peruskoulutuksessa -opas on suunniteltu erityisesti työpaikkaohjaajille ja opettajille, mutta myös opiskelijat voivat saada hyödyllistä tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen erilaisista vaihtoehdoista. Oppaassa käsitellään ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyvää osaamisen hankkimista työssäoppimalla ja oppisopimuskoulutuksena sekä niiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja opiskelijan osaamisen arviointiin liittyviä aiheita. Opas on tehty 1.8.2015 voimaan tulevien ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvien säädösten pohjalta.


Tekijät
:
Opetushallituksen asiantuntijat

Vuosi
:
2015

ISBN
:
978-952-13-6137-1 (pdf)

Sarja
:
Oppaat ja käsikirjat 2015:6

ISSN
:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: