Peliteollisuuden osaamistarveraportti

Opetushallitus toteutti Peliteollisuuden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijät:
Ulla Taipale-Lehto, Jukka Vepsäläinen

Vuosi:

2015

ISBN:

978-952-13-6192-0 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2015:6

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi, englanti

Julkaisu: