Rikasta ja rakasta oppimista

- uusia ideoita ammatillisen peruskoulutuksen toteutukseen

Julkaisu on suunnattu ammatillisen koulutuksen järjestäjille, opettajille sekä ohjaajina toimiville. Julkaisussa esitellään pääosin Opetushallituksen rahoittamia ja ohjaamia ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeita, jotka liittyvät työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen, laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden tuloksiin. Julkaisu antaa ideoita ammatillisen peruskoulutuksen opetusjärjestelyjen ja -menetelmien monipuolistamiseen. Lisäksi kerrotaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja ohjauksessa.

Tekijät:

Minna Taivassalo ja Tuija Laukkanen (toim.)

Vuosi:

2015

ISBN:

978-952-13-6066-4 (pdf)

Sarja
:
Oppaat ja käsikirjat 2015:4

ISSN
:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: