Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015

Tämä Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus on tarkoitettu tukemaan Suomi-koulujen opetuksen tavoitteiden asettamista, sisältöjen valintaa sekä oppilaiden oppimisen arviointia. Suositus on laadittu Suomi-kouluissa 3–18-vuotiaille oppilaille annettavaa opetusta varten. Soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös tätä nuorempien tai vanhempien opetuksessa.

Tämä Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus tulee voimaan 1.8.2015. Opetushallitus suosittaa, että Suomi-koulut laativat tätä suositusta hyödyntäen koulukohtaiset opetussuunnitelmat.

Vuosi:

2015

ISBN
:
978-952-13-6127-2 (nid.)
978-952-13-6128-9 (pdf)

Sarja:

Määräykset ja ohjeet 2015:38

ISSN
:
ISSN-L 1798-887X
ISSN 1798-887X (painettu)
ISSN 1798-8888 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: