Ammatillinen koulutus ja innovaatio- ja tuotekehitystoiminta

Tilannekatsauksessa selvitetään ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemaa ja merkitystä alueellisen ja paikallisen tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Julkaisussa tarkastellaan, miten koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämistehtävä ja kytkös TKI-toimintaan ilmenevät strategisissa linjauksissa, hankkeissa ja koulutuksen toteuttamisessa. Tarkastelun kohteena on myös opetushenkilöstön rooli innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan edistämisessä, yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen välillä sekä joustavien opinto- ja tutkintopolkujen sekä koulutuksen ja työelämän vuorottelun hyödyntäminen innovaatio- ja tuotekehitysnäkökulmasta.

Tekijät:
Laura Jauhola ja Mia Toivanen

Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6314-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2016:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: