Ennakoinnin koontikatsaus

Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia

Raportissa on tarkasteltu Opetushallituksessa viime vuosina tuotettuja ennakointituloksia. Aiheina ovat osaamistarveraporttien tulokset, toimialojen koulutetun työvoiman tarpeet, maakuntien liittojen näkemykset koulutuksen ja ennakoinnin tulevaisuudesta, työn tulevaisuus verkkoaivoriihen perusteella sekä tulokset rajapintojen ennakoinnista.

Tekijät:
Ilpo Hanhijoki, Riku Honkasalo, Kari Nyyssölä, Hannele Savioja, Ulla Taipale-Lehto, Jukka Vepsäläinen & Jarkko Anttila

Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6330-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2016:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: