Järjestyssääntöjen laatiminen

Ohje 1/012/2016

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla järjestettyä koulujen ja oppilaitosten työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa. Opetushallitus on laatinut ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen laatimista.

Näissä ohjeissa kuvataan järjestyssääntöjen laatimisessa huomioon otettavia seikkoja sekä esitetään perusopetuksen osalta esimerkkiluettelo asioista, joista järjestyssäännöissä voidaan määrätä. Esimerkkiluetteloa voidaan soveltaa myös lukion ja ammatillisen oppilaitoksen järjestyssääntöjä laadittaessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve.

Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6252-1 (pdf)

Sarja:
Määräykset ja ohjeet 2016:2

ISSN:
ISSN-L 1798-887X
ISSN 1798-8888 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu: