Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin

Tämä katsaus kuvaa romanien kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksesta heidän itsensä kertomana. Julkaisussa käsitellään myös aikuisia kouluttavien oppilaitosten kuvauksia romanien opinnoista lukuvuonna 2013–2014. Tulosten pohjalta on laadittu toimenpide-esityksiä romanien kouluttautumisen edistämiseksi.

Tekijät:
Susanna Rajala ja Satu Blomerus

Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6212-5 (nid.)
978-952-13-6213-2 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2015:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, (luku 8: Yhteenveto ja toimenpide-esitykset myös ruotsiksi ja englanniksi)

Julkaisu: