Näyttötutkinto-opas 2016

Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön

Opas on laadittu käsikirjaksi ja kehittämisen välineeksi näyttötutkinnon järjestäjille ja tutkintotoimikunnille. Opas on päivitetty 1.8.2016 voimassa olevan ammatillista aikuiskoulutusta ohjaavan lainsäädännön mukaiseksi. Oppaan avulla voidaan kehittää näyttötutkintotoiminnan laatua sekä selkiyttää ja yhdenmukaistaa toimintaa.

Tekijät:
Opetushallituksen asiantuntijat

Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6268-2 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2016:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu: