Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2016

Julkaisu sisaltää tiedot opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhintojen määräytymisperusteista vuodelle 2016. Lisäksi kuvataan koulutus- ja kulttuurimuotojen rahoituksen perusteet.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Opetushallituksen Rahoitus-yksikön asiantuntijat. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet.

Tekijät:
Opetushallituksen Rahoitus-yksikön asiantuntijat

Vuosi:

2016

ISBN:
978-952-13-6269-9 (pdf)

Sarja:

Oppaat ja käsikirjat 2016:4

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: