Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina

Vuosilta 2004/2007 vuoteen 2012

Läpäisyn tehostaminen on keskeinen tavoite Suomen koulutuspolitiikassa. Pyrkimyksenä on nopeuttaa siirtymiä opinnoista työelämään sekä vähentää opintojen keskeyttämistä. Raportissa Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina tarkastellaan siirtymiä ja läpäisyä perusopetuksessa ja erityisesti toisen asteen koulutuksessa. Raportissa tarkastellaan perusopetuksen luokalle jäämistä ja oppivelvollisuuden laiminlyöntiä sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloittaneiden läpäisyä. Läpäisyä käsitellään sukupuolen, äidinkielen ja maakunnan mukaan. Ammatillisessa koulutuksessa näkökulmana on myös koulutusala. Mukana ovat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen eri muodot. Perusjoukkona on vuonna 2007 koulutuksensa aloittaneet ja tarkastelussa heidän tilanteensa kolme ja viisi vuotta myöhemmin. Raportissa on omat lukunsa ruotsinkielisten aloittaneiden läpäisystä ja koulutuksen läpäisystä kansainvälisessä vertailussa.

Raportissa esitettävät tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Tilastojen pääasiallisena lähteenä on käytetty Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä ylläpitämää tilastopalvelu Vipusta. Vipunen löytyy osoitteesta vipunen.fi .

Tekijät:
Marianne Portin (toim.)

Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6244-6 (nid.)
978-952-13-6245-3 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2016:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)


Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi (sisältää ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät)

Julkaisu:

Tilastokatsaukset: