Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa

Opetushallitus ennakoi Ruokaketjun osaamistarpeita. Koulutustoimikuntien jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista koottu ennakointiryhmä arvioi alan tulevaisuuden muutoksia, tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita. Ennakoinnissa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijät:
Jukka Vepsäläinen

Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6299-6 (pdf)

Sarja:

Raportit ja selvitykset 2016:5

ISSN:

ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu: