Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa

Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Osa heistä opiskelee viittomakielisissä ryhmissä ja osa lähikoulujen ryhmissä, joissa on sekä puhuttua että viittomakieltä käyttäviä oppilaita. Julkaisuun on koottu perustietoa ja vinkkejä heidän opetuksensa järjestämisen tueksi.

Viittomakieliselle kuurolle tai kuulovammaiselle lapselle saavutettavuus tarkoittaa ennen kaikkea mahdollisuutta käyttää viittomakieltä päivittäin kaikissa tilanteissa. Vahva viittomakielen taito mahdollistaa muun oppimisen. Viittomakielisten opetuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä.

Lisäaineistoa viittomakielisten opetuksen hyvistä käytänteistä löydät mm. Opettajan verkkopalvelusta www.edu.fi.


Vuosi:
2016

ISBN:
978-952-13-6246-0 (nid.)
978-952-13-6247-7 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2016:2

ISSN:
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu: