Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet

Aikuisten parissa tehtävää sosiaalialan työtä koskevassa ennakointihankkeessa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin Opetushallituksessa kehitettyä VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijät: Jussi Nikander, Eeva Juntunen, Annastiina Holmberg, Minna Tuominen-Thuesen

Vuosi: 2017

ISBN: 978-952-13-6412-9 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:13

ISSN
: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: