Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö:
”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”

Julkaisu kuvaa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilaa keväällä 2017 kerätyn aineiston pohjalta.

Nykytilan selvityksen perusteella digitalisaatiota tukeva peruslaitteisto oli kaikkien saatavilla, mutta uudempien teknologioiden osalta oli hajontaa. Monilla ammattialoilla on meneillään digitalisaatiota tukevaa kehitystä, sen esille tuominen, osaamisen jakaminen ja vertaisoppimisen paremmat mahdollisuudet nostettiin esille. Perustaidot digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen osalta oli hallinnassa, mutta osaamisen kehittäminen vaati syventämistä. Digitaalisuus nähtiin merkityksellisenä asiana niin ammatillisten opiskelijoiden kuin työelämäyhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna. Työelämäyhteistyö nähtiin vahvana osana ammatillisen opettajan ja ohjaajan työnkuvaa, mutta sitä koettiin tarpeellisena edelleen kehittää. Julkaisussa esitetään aineiston pohjalta esille nousseet kuusi ammatillista opetusta ja ohjausta muokkaavaa muutostrendiä.

Tekijät: Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta

Vuosi: 2017

ISBN:
978-952-13-6451-8 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:18

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: