Energia-alan osaamistarpeet tulevaisuudessa

Opetushallitus ennakoi energia-alan osaamistarpeita. Osaamisen ennakointifoorumia edeltäneiden koulutustoimikuntien jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista koottu ennakointiryhmä arvioi alan tulevaisuuden muutoksia, tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita. Ennakoinnissa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijä: Jukka Vepsäläinen

Vuosi: 2017

ISBN: 978-952-13-6380-1 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:6

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavana seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: