Kiistanalaisia aiheita opettamassa

Kiistanalaisten aiheitten opettaminen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin

Opettajan koulutuspaketti

Tämä julkaisu pohjautuu opettajien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä: kiistanalaisia aiheita opettamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin; julkaisujen tarkoituksena on muodostaa kattava ammatillisen kehittymisen materiaalipaketti, joka tukee koulun toiminnan kaikkia kiistanalaisiin aiheisiin liittyviä osa-alueita.

Alkuperäisteksti on Euroopan neuvoston julkaisusta ja luvalla käännetty suomeksi.

Vuosi: 2017

ISBN: 978-952-13-6422-8 (pdf)

Julkaisu: