Kiistoja hallinnoimassa

Strategian kehittäminen kiistojen ja kiistanalaisten aiheiden käsittelemiseksi kouluissa

Tämä julkaisu pohjautuu opettajien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä: kiistanalaisia aiheita opettamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin; julkaisujen tarkoituksena on muodostaa kattava ammatillisen kehittymisen materiaalipaketti, joka tukee koulun toiminnan kaikkia kiistanalaisiin aiheisiin liittyviä osa-alueita.

Alkuperäisteksti on Euroopan neuvoston julkaisusta ja luvalla käännetty suomeksi.

Tekijät: Ted Huddleston ja David Kerr

Vuosi:
2017

ISBN: 978-952-13-6423-5 (pdf)

Julkaisu: