Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa

Arviointi CIMOn rahoittamista Venäjä-toiminnoista

Muuttuva yhteistyöympäristö, molempien maiden voimakkaassa kehityksessä oleva korkeakoulusektori samoin kuin tiukkenevat valtiontalouden näkymät asettivat tarpeita tarkastella korkeakoulusektorin Venäjä-toimintaa. Millaisella roolilla Opetushallituksen olisi tulevaisuudessa syytä edistää ja tukea suomalaisten korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä? Miten Opetushallituksen Venäjään keskittyviä tuki-instrumentteja tulisi kokonaisuutena kehittää? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia arvioinnilla, jossa tarkasteltiin korkeakoulusektorin Venäjä-toimintoja kokonaisuutena. Toiminta siirtyi vuoden 2017 alusta Opetushallitukseen vanhan Opetushallituksen ja CIMOn yhdistyttyä.

Arvioinnin toteutti FT Ira Jänis-Isokangas Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

Tekijä: Ira Jänis-Isokangas

Vuosi:
2017

ISBN:
978-952-13-6348-1 (pdf)

Sarja
: Raportit ja selvitykset 2017:3a

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, englanti

Julkaisu: