Metsäalan osaamistarveraportti

Opetushallitus toteutti metsäalan osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijä: Ulla Taipale-Lehto

Vuosi: 2017

ISBN: 978-952-13-6381-8 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:7

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavana seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: