Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016

Lärarna och rektorerna i Finland 2016

Tämä julkaisu tarjoaa katsauksen suomalaiseen opettaja- ja rehtorikuntaan. Julkaisun tarkoituksena on palvella opettajakoulutuksen suunnittelua ja opettajatarpeen ennakointia, mikä kehittää ja parantaa yleisesti koulutuksen laatua.

Opettajatiedonkeruita ja niihin pohjautuvia raportteja on tehty vuodesta 1999 alkaen. Tilastokeskus on vastannut kolmen vuoden välein suoritetuista tiedonkeruista, joista viimeisin tehtiin vuonna 2016.

Vuoden 2016 tiedonkeruussa kerättiin tietoa suomalaisista opettajista ja rehtoreista kaikilta koulutusasteilta sekä heidän kelpoisuudestaan hoitamaansa tehtävään. Lisäksi kerättiin tietoa siitä, mitä muita aineita tai aloja opettaja opettaa. Muuttujina olivat myös tehtävätyyppi, ikä, sukupuoli ja koulutustausta. Myös seuraavista aiheista kerättiin tietoa: opettajien täydennyskoulutus, ammatillisen koulutuksen opettajien työelämäjaksot sekä perusopetuksen opettajien opettamien ryhmien koot.


Tutustu aiempiin Opettajat Suomessa -julkaisuihin Opetushallituksen verkkosivuilla.

Tekijät:
Timo Kumpulainen (toim.)

Vuosi: 2017

ISBN: 978-952-13-6341-2 (nid.), 978-952-13-6342-9 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:2

ISSN:
1798-8918 (painettu), 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:

Esite:


Painettuna julkaisua ja esitettä voi tiedustella Timo Kumpulaiselta ()