Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Opetushallituksessa - päätöksen saaneiden kokemuksia

Tutkinnon tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisten tutkintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta tai ammattipätevyydestä Suomessa. Päätökset voivat koskea tutkinnon tason rinnastamista tai kelpoisuutta tehtäviin, joihin edellytetään tiettyä koulutusta. Tällaisia tehtäviä on muun muassa opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa.

Kehittääkseen toimintaansa Opetushallitus on selvittänyt asiakkaidensa eli tutkinnon tunnustamista hakeneiden kansalaisten tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Asiakastyytyväisyysselvityksen pohjana olleen kyselyn kohderyhmä poimittiin satunnaisotannalla Opetushallitukselta vuosina 2008 - 2015 tutkintojen tunnustamispäätöksen saaneista henkilöistä. Asiakkailta on pyydetty arvioita Opetushallituksen palvelun laadusta sekä kehittämistoiveita. Selvityksen tavoitteena on ollut myös saada tietoa päätösten vaikuttavuudesta ja päätöksen merkityksestä hakijoille. Tässä julkaisussa kuvataan Opetushallituksen teettämää asiakastyytyväisyysselvitystä ja sen tuloksia.


Vuosi: 2017

ISBN: 978-952-13-6400-6 (nid.), 978-952-13-6401-3 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:11

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: