Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla

Elever och studerande med ett främmande språk som modersmål på 2010-talet

Vieraskieliset-raportti antaa kattavan kuvan vieraskielisistä perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Raportissa vierskielisiksi on katsottu muut kuin suomen-, ruotsin ja saamenkieliset. Siinä kuvataan vieraskielisiä ja vertaillaan koko maan tietoihin tai suomen-, ruotsin- ja saamenkielisiin.

Julkaisussa käsitellään mm. seuraavia aiheita: oppilaiden määriä perusopetuksessa ja opiskelijoiden määriä toisen asteen koulutuksessa esimerkiksi eri koulutusaloilla, tutkinnon suorittaneiden määriä ja heidän sijoittumisensa jatkokoulutukseen ja työelämään sekä koulutuksen läpäisyä. Siinä on myös tilastoja vieraskielisistä ruotsinkielisessä koulutuksessa, vieraskielisestä väestöstä ja koulutustasosta sekä kansainvälisen vertailun.

Tekijät: Marianne Portin (toim.)

Vuosi: 2017

ISBN: 978-952-13-6391-7 (nid.), 978-952-13-6392-4 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2017:10

ISSN: 1798-8918 (painettu), 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, osa ruotsiksi

Julkaisu: