Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila ja kehittämistarpeet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistyöryhmän raportti 2018

Opetushallitus asetti 15.6.2017 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tilaa sekä sen kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä, arvioida kansallisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden ajantasaisuutta sekä laatia ehdotus toiminnan kehittämiseksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa, jota kunta voi tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville perusopetuksen oppilaille. Kunnat saavat kustannuksiin valtionosuutta ja lisäksi ne voivat periä oppilaiden huoltajilta perusopetuslain mukaisesti osallistumismaksuja.

Raportissa on lyhyt katsaus aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtiin sekä työryhmän toteuttaman kyselyn keskeiset tulokset. Raportin lopussa on esitetty työryhmän johtopäätökset sekä ehdotukset aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseksi.

Tekijät: Arja-Sisko Holappa, Sonja Hyvönen, Niina Junttila, Nikke Keskinen, Pia Kola-Torvinen, Leena Palve-Kaunisto

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6509-6 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2018:12

ISSN: 1798-8926

Julkaisu saatavana seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: