Faktaa Express 2A/2018: Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa?

Kuva: Faktaa Express -julkaisun kansiSuomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista

Nuorisotyön kansainvälisessä kehittämistyössä pyritään vastaamaan yhteiskunnan murrokseen ja ajankohtaisiin kehityskulkuihin. Samaan tähtää myös Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma (2014─2020), joka tukee kehittämistyötä strategisilla kumppanuushankkeilla. Nuorisosektorin hankkeissa on kehitetty nuorisotyötä ja haettu ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, joko oman toimialan sisällä tai laajassa monialaisessa yhteistyössä.

Mitä kehittämishankkeilla on sitten saatu aikaan? Opetushallitus teetti selvityksen, jossa haastateltiin vuosina 2014─2017 käynnistyneiden hankkeiden suomalaisia koordinaattoreita ja ulkomailta koordinoitujen hankkeiden suomalaisia kumppaneita.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa vedetään yhteen hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. Samalla piirretään kuvaa siitä, mitä ajankohtaisia teemoja eurooppalaisessa nuorisotyössä on meneillään juuri nyt. Tavoitteena on myös tunnistaa ja nostaa esille hankkeissa tehtävää hyvää työtä.

6 s.

Julkaisun numero: 2A/2018

Vuosi: 2018

ISBN 978-952-13-6477-8 (pdf)

978-952-13-6476-1 (painettu)

Sarja: Faktaa Express

ISSN: 2242-296X (pdf)

2242-2951 (painettu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu: Faktaa Express 2A/2018: Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa? Suomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista (cimo.fi / pdf)