Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa

Kuva: Faktaa Express 3A/2018 -julkaisun kansiSipilän hallitus julkaisi kesäkuussa 2015 viisi osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen suunnattua kärkihanketta. Näistä ensimmäinen on uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin, ja yksi sen keskeisistä kehittämiskohteista on opettajien perus- ja täydennyskoulutus. Kärkihankkeen toteuttamiseksi luotiin Uusi peruskoulu -ohjelma.

Yksi Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteista on maailman osaavin opettajakunta. Tätä tavoiteltaessa yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on tutoropettajatoiminta, jota tuetaan 23 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Uusi peruskoulu -ohjelmalla tavoitellaan Suomen jokaiseen 2500:en peruskouluun tutoropettajaa tukemaan uutta pedagogiikkaa ja edistämään digitalisaatiota. Tutoropettajatoimintaa on tuettu erityisesti valtionavustuksilla, joita opetuksen järjestäjät ovat voineet hakea Opetushallitukselta. Ensimmäisen haku oli syksyllä 2016.

Opetushallitus toteutti vuoden 2017 haun yhteydessä kyselyn opetuksen järjestäjille selvittääkseen tutoropettajatoimintaan suunnattujen valtionavustusten vaikutuksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 289 opetuksen järjestäjää.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa esitellään kyselyn tulokset. Miten opetuksen järjestäjät ovat lähteneet mukaan tutoropettajatoimintaan? Kuinka tutoropettajien koulutus on toteutettu? Mitkä ovat tutoropettajien tyypilliset tehtävät, ja miten toiminta on juurtunut koulujen arkeen? Lisäksi tarkastellaan sitä, millaisena opetuksen järjestäjät näkevät tutoropettajatoiminnan tulevaisuuden valtionavustusten päätyttyä.

6 s.

Julkaisun numero:

3A/2018

Vuosi:

2018

ISBN

978-952-13-6487-7 (pdf)

978-952-13-6486-0 (painettu)

Sarja:

Faktaa Express

ISSN:

2242-296X (pdf)

2242-2951 (painettu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

Ruotsi
Englanti

Julkaisu:

Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa (pdf)