Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on?

Kuva julkaisun kannestaInternational Student Barometer -kysely korkeakoulujen ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille

Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee koko tutkintoaan 21 000 ulkomaalaista. Millä perusteella he ovat valinneet suomalaisen korkeakoulun? Millainen on heidän opiskelukokemuksensa Suomessa? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia näillä opiskelijoilla on valmistumisen jälkeen?

International Student Barometer (ISB) on eri maiden korkeakouluissa opiskeleville kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille suunnattu kysely, jonka brittiläinen iGraduate toteuttaa. Tähän, syksyllä 2017 toteutettuun kyselyyn osallistui Suomesta 15 korkeakoulua. Opetushallitus tuki osallistumista, jotta tuloksia saatiin riittävän monesta korkeakoulusta.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa esitellään ISB-kyselyn tuloksia Suomessa koko tutkintoaan suorittavien ulkomaalaisten osalta.

6 s.

Julkaisun numero: 6A/2018

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6498-3 (painettu), 978-952-13-6499-0 (pdf)

Sarja: Faktaa Express

ISSN: 2242-2951 (painettu), 2242-296X (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, englanti (tulossa)

Julkaisu: Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on? International Student Barometer -kysely korkeakoulujen ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille (pdf)