Faktaa Express 7A/2018: Vierailulla, vaihto-oppilaana ja oppimassa ulkomaisella työpaikalla. Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta 2017

Julkaisun kansikuvaTässä Faktaa Express -julkaisussa luodaan Opetushallituksen keräämien tilastojen avulla kokonaiskuvaa siitä, millaista on opiskelijaliikkuvuus toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Fokuksessa ovat lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien ulkomaanjaksot. Lukiolaisia koskevat tilastot ovat lukuvuodelta 2017─2018 ja ammattiin opiskelevia koskevat vuodelta 2017.

Lukioissa tilastoidaan kahdentyyppistä opiskelijaliikkuvuutta: vähintään lukukauden kestäviä vaihto-oppilasjaksoja sekä lyhyempiä hankematkoja ja muita opintoihin liittyviä ulkomaanjaksoja, joita ovat esimerkiksi oppiainekohtaiset opintomatkat tai ryhmävierailut ulkomaiseen kouluun.

Ammattiin opiskelevien kohdalla tilastoidaan erikseen pitkät ulkomaanjaksot, jotka kestävät vähintään 2 viikkoa, sekä tätä lyhyemmät jaksot. Pitkillä ulkomaanjaksoilla opiskelija on useimmiten hankkimassa osaamista ulkomaisella oman alan työpaikalla. Lyhyet jaksot ovat tyypillisimmin tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin tai hankkeisiin liittyviä opintomatkoja.

Julkaisun numero:

7A/2018

Vuosi:

2018

ISBN:

978-952-13-6521-8 (painettu)

978-952-13-6522-5 (pdf)

Sarja:

Faktaa Express

ISSN:

2242-2951 (painettu)

2242-296X (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi ja ruotsi; tulossa englanti

Julkaisu:

Faktaa Express 7A/2018: Vierailulla, vaihto-oppilaana ja oppimassa ulkomaisella työpaikalla. Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta 2017 (pdf)