Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa

Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön

Julkisuuslaissa on säännöksiä asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä hyvästä tiedonhallintatavasta ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta. Oppaassa kerrotaan asiakirjojen julkisuuden ja salassapidon määräytymisestä.

Opas on tarkoitettu kaikille kouluille ja oppilaitoksille ja muille opetustoimesta vastaaville tahoille.

Tässä erillispainoksessa (verkkojulkaisu) on uudistettu julkisuutta ja salassapitoa koskevat osat vuonna 2013 julkaistusta oppaasta Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Erillispainoksessa on otettu huomioon vuoden 2014 alusta voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisesta koulutuksesta annettu laki sekä koulutuksen lainsäädäntöön viime vuosina tehtyjä muutoksia.

Tekijät: Pirjo Vehkamäki, Matti Lahtinen, Ulla Vanttaja

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6510-2 (pdf)

Sarja: Oppaat ja käsikirjat 2018:5a

ISSN: 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi

Julkaisu: