Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Tilannekatsaus tammikuu 2018

Liikunta vaikuttaa monin tavoin lasten oppimiseen. Koulupäivän aikana voi liikkua koulumatkoilla, välitunneilla, liikuntatunneilla ja muilla oppitunneilla. Tarvitaan tutkittua tietoa, jotta liikuntaa voitaisiin koulupäivän aikana hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla oppimisen ja opettamisen tukena.

Tässä katsauksessa tarkastellaan koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia oppimiseen erityisesti koulumenestyksen, tiedollisten toimintojen ja oppimisen mahdollistavien tekijöiden näkökulmista. Lisäksi pohditaan vaikutusmekanismeja. Katsaus pohjautuu vuosien 1990-2016 aikana tiedelehdissä julkaistuihin tutkimuksiin.

Katsaus on suunnattu opettajille, opetushenkilökunnalle ja opetuksesta päättäville.

Tekijä: Marko Kantomaa, Heidi Syväoja, Sirpa Sneck, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö ja Tuija Tammelin

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6436-5 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2018:1

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: