Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminenTiivistelmä tilannekatsauksesta.

Liikunta on kasvuympäristön tarjoama oppimisväylä, josta on olemassa paljon tutkimustietoa. Vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan on esimerkiksi todettu olevan yhteydessä hyvään koulumenestykseen, vahvistavan lasten tiedollista toimintaa ja vaikuttavan myös siihen, miten luokassa käyttäydytään.

Koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia alettu tutkia enemmän vasta viime vuosien aikana. Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan yhteyksistä koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä.

Mitä tutkimukset ovat sitten paljastaneet koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista? Opetushallitus sekä LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990─2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista. Tämä Faktaa Express sisältää tiivistelmän tilannekatsauksen sisällöstä.

Julkaisun numero:
1A/2018

Vuosi:

2018

ISBN:

978-952-13-6454-9 (painettu)

978-952-13-6455-6 (pdf)

Sarja:
Faktaa Express

ISSN:

2242-2951 (painettu)

2242-296X (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

(ruotsin- ja englanninkieliset versiot tulossa)

Julkaisu:
Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta. (pdf)

Katso myös:

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus. Raportit ja selvitykset 2018:1