Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen perusopetuksessa

Kartoitus tutkimuksesta sekä opetushenkilöstön koulutuksesta ja osaamisen tuesta

Kasvava maahanmuutto on lisännyt tarvetta ymmärtää etnistä, kielellistä, uskonnollista ja muuta kulttuurista moninaisuutta ja edistää niihin liittyvää vuorovaikutusta kouluissa ja yhteiskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta Opetushallituksessa käynnistettiin tilannekartoitus kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvästä osaamisesta vuoden 2016 lopussa. Kartoituksen laati Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta keväällä 2017.

Kartoituksessa luodataan kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää osaamista suomalaisen ja pohjoismaisen tutkimuksen, opettajien peruskoulutuksen ja opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen sekä muun kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen tuen näkökulmasta. Kartoituksessa esitetään suosituksia toimenpiteistä, joilla kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää osaamista voidaan tukea.

Tekijät: Rauni Räsänen, Katri Jokikokko, Johanna Lampinen

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6470-9 (nid.), 978-952-13-6471-6 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2018:6

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: