Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Kuten yhteiskunnassa yleensä, seksuaalista häirintää esiintyy myös kouluissa ja oppilaitoksissa. Jokainen kouluyhteisön jäsen voi omalla toiminnallaan edistää lasten ja nuorten koskemattomuutta ja hyvinvointia toimimalla aktiivisesti seksuaalisen häirinnän ennalta ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Tässä oppaassa kuvataan, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuinka yleistä se on. Opas käsittelee lainsäädännön ja opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja opiskeluhuollon tarjoamia keinoja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Opas sisältää toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle ja oppilaitosten muulle henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille. Opas koskee opiskelijoiden keskinäisiä sekä opiskelijoiden ja oppilaitoksessa työskentelevien välisiä suhteita eikä pidä sisällään oppilaitoksen aikuisten välillä mahdollisesti tapahtuvaa häirintää.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten työn tueksi, mutta siihen sisältyviä ohjeita voidaan soveltaa laajemminkin ottaen kuitenkin huomioon lasten ja nuorten ikä sekä ohjauksen tarve.

Tekijät: Pamela Granskog, Sanna Haanpää, Jouni Järvinen, Matti Lahtinen, Kristiina Laitinen, Sari Turunen-Zwinger

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6481-5 (pdf)

Sarja: Oppaat ja käsikirjat 2018:4a

ISSN: 1798-8969 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu:

Esittelymateriaali: