Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2018

Julkaisu sisaltää tiedot opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhintojen määräytymisperusteista vuodelle 2018. Lisäksi kuvataan koulutus- ja kulttuurimuotojen rahoituksen perusteet.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikön asiantuntijat. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot.

Tekijät: Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikön asiantuntijat

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6520-1 (pdf)

Sarja: Oppaat ja käsikirjat 2018:6

ISSN: 1798-8969 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: