Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa

– menettelytapoja ja hyviä käytäntöjä koulutuksen järjestäjille

Tämän hankeraportin tarkoitus on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä opiskelijan osaamisen osoittamiseen, arviointiin ja todentamiseen liittyvässä laadunhallinnassa. Koulutuksen järjestäjien vastuu järjestämänsä koulutuksen laadusta on lisääntynyt ammatillisen koulutuksen uudistuessa. Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta.

Raporttiin koottiin niitä kriittisiä tekijöitä, joita koulutuksen järjestäjät pitävät osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinnassa tärkeinä. Työryhmä laati suosituksia sekä laati ja keräsi esimerkkejä menettelytavoista, jotka tukevat koulutuksen järjestäjiä osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinnassa. Raportin rakenne on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen laatuympyrän mukainen. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään (tarkistaminen).

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6530-0 (nid.), 978-952-13-6531-7 (pdf)

Sarja: Oppaat ja käsikirjat 2018:7a

ISSN: 1798-8969 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi

Julkaisu: