Osallisena opinnoissa

Tutkimus oppijoiden osallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa

Osallisena opinnoissa -raportissa osallisuutta on tarkasteltu viiden eri ammatillisen koulutuksen järjestäjän kahden koulutusalan opiskelijoiden mahdollisuuksina vaikuttaa opintoihin ja tehdä opintoja koskevia valintoja, osallisuuden kokemuksena sekä mahdollisuuksina vaikuttaa yhteisöön ja oppilaitoksen hyvinvointiin. Raportti antaa tietoa siitä, miten oppijan omaa aktiivisuutta voidaan tukea ja vahvistaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksen on toteuttanut Owal Group Oy Opetushallituksen toimeksiannosta. Raportti perustuu ensisijaisesti opiskelijoiden omiin kokemuksiin ja näkemyksiin, joita kerättiin opiskelijakyselyn kautta. Kyselyn tuloksia on peilattu koulutuksen järjestäjien näkemyksiin ja aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Tutkimus on tehty osana ESR-rahoitteista Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta. Zoomi-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n yhteistyönä 1.8.2015–30.4.2019.

Tekijät: Laura Jauhola ja Jeremias Kortelainen

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6485-3 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2018:7

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: