Reformi tavoitteista toiminnaksi
– kokemuksia ammatillisen koulutuksen johtamisesta

Reformi tavoitteista toiminnaksi -julkaisun kansiJulkaisu sisältää tuloksia ammatillisen koulutuksen johtajille suunnatusta kyselystä, jonka Opetushallitus teki keväällä 2018. Kyselytulokset antavat yleisen tilannekuvan ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisesta vastaajien kokemana. Julkaisussa on myös otteita alkusyksyllä 2018 tehdyistä opiskelijahaastatteluista, joilla kerättiin opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia reformin toimeenpanosta.

Julkaisun varsinaisen rungon muodostavat artikkelit, joissa yhdeksän ammatillisen koulutuksen johtajaa ja kaksi työelämän edustajaa kertovat, miten ammatillisen koulutuksen reformiin valmistauduttiin ennen säädösten voimaantuloa, millaisia kokemukset käytännön toteutumisesta uuden lainsäädännön voimaantulon alkuvaiheessa olivat sekä millaisia ideoita ja mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa on tulevaisuudessa.

Tekstiä täydentävät kyselyn ja opiskelijahaastatteluiden vastauksista poimitut lainaukset, joissa johtajat ja opiskelijat kertovat omin sanoin uuden ammatillisen koulutuksen käytännöistä ja kokemuksista.

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6534-8 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2018:14a

ISSN: 1798-8926

Julkaisu saatavana seuraavilla kielillä:
suomi (ilmestyy ruotsiksi myöhemmin)

Julkaisu: