Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa

Tuloksia kyselystä

Julkaisu esittelee tulokset opiskelijakyselystä, joka suunnattiin ulkomailla koko korkeakoulututkintoa tekeville. Kysely lähetettiin Kelan opintotukea ulkomaille saaville loppuvuodesta 2016. Tarkastelun kohteena on ulkomaille lähdön syyt, opiskelu ja eläminen ulkomailla, opintojen rahoitus sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmat ja ajatukset Suomesta ja Suomeen paluusta.

Kysely on osa laajempaa Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla -selvityshanketta, jossa luodaan yleiskuvaa siihen, millaisesta ilmiöstä on kyse, kun opiskelija lähtee tekemään koko korkeakoulututkinnon ulkomaille. Hankkeen ensimmäisessä osassa tarkasteltiin opintotukitilastojen pohjalta sitä, ketkä lähtevät ulkomaille opiskelemaan.

Tekijät: Irma Garam

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6490-7 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2018:8

ISSN: 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: