Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla

Koulutusrakenne, työllisyys ja ammatit

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektissa pilotoitiin aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointimallia (Dynamo-mallia) liikenne- ja logistiikka-alalla. Pilotoinnin yhteydessä toteutettiin tämä selvitys, jonka tarkoitus on koota yhteen maahanmuuttajia koskevia tietoja koulutusrakenteesta ja työllisyydestä. Selvitys esittää tietoja erityisesti liikenne ja logistiikka-alan työllisten määristä ammattiryhmittäin.

Tekijä: Hannele Savioja

Vuosi:
2018

ISBN: 978-952-13-6506-5 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2018:11

ISSN: 1798-8926

Julkaisu saatavana seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: