Faktaa Express 1A/2019: Mitä kieliä perusopetuksessa opiskellaan? Tilastotietoa oppilaiden kielten opiskelusta ja kielivalinnoista

Julkaisun kansikuvaSuomalaisten kielitaidon kaventumisesta on tullut ilmiö, josta on syytä kantaa huolta ja jonka kieltenopetuksen ammattilaiset kokevat haasteeksi. Miten saada oppilaat ja heidän huoltajansa ymmärtämään monipuolisen kielitaidon arvo? Miten motivoida oppilaita opiskelemaan enemmän kieliä? Miten innostaa heitä aloittamaan kieltenopiskelu jollain muulla kielellä kuin englannilla?

Kielten opiskeluun ja kielivalintoihin vaikuttavat myös tarjolla olevan kielivalikoiman laajuus ja oppilaiden mahdollisuudet opiskella kieliä.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa luodaan tilastojen pohjalta kokonaiskuvaa kielten opiskelusta perusopetuksessa. Mitä kieliä ja millaisia oppimääriä peruskouluissa nyt opiskellaan? Miten kielivalinnat ovat vuosien saatossa muuttuneet?

Tilastot ovat opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta ja koskevat sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilaita, jollei toisin mainita. Taustamateriaalina on hyödynnetty Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä Euroopan komission kieltenopetukseen liittyviä selvityksiä.

Julkaisun numero:

1A/2019

Vuosi:

2019

ISBN:

978-952-13-6569-0 (painettu); 978-952-13-6570-6 (pdf)

Sarja:

Faktaa Express

ISSN:

2242-2951 (painettu); 2242-296X (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi ja ruotsi; englanninkielinen versio tulossa

Julkaisu:

Faktaa Express 1A/2019: Mitä kieliä perusopetuksessa opiskellaan? Tilastotietoa oppilaiden kielten opiskelusta ja kielivalinnoista (pdf)