Kaksivuotinen esiopetus

Alustava selvitys 2019

Opetushallituksen selvityksessä kaksivuotisesta esiopetuksesta käsitellään erityisesti lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin liittyviä muutostarpeita. Selvitys perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantoon ja se on luonteeltaan alustava.

Selvityksessä tarkastellaan esiopetuksen ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen nykytilaa Suomessa. Mukana on myös lyhyt kansainvälinen vertailu. Opetushallitus kuvaa opetussuunnitelmien muutostarpeita sekä esittää viisi eri vaihtoehtoa lainsäädännön muutoksille. Selvitys nostaa esille useita kehittämisen tarpeita, jotka tulee jatkossa ottaa huomioon.

Tekijät: Arja-Sisko Holappa, Kati Costiander, Sanna Haanpää, Pia Kola-Torvinen ja Petra Packalen

Vuosi: 2019

ISBN: 978-952-13-6567-6 (pdf)

Sarja: Raportit ja selvitykset 2019:2a

ISSN: 1798-8926

Julkaisu saatavana seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi

Julkaisu: