Osaaminen 2035

Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia

Raportissa käsitellään tulevaisuuden osaamisrakennetta geneeristen osaamisten, yleisten työelämäosaamisten ja kansalaisen digiosaamisten kannalta. Raportissa haetaan vastauksia siihen, miten näiden osaamisten merkitys muuttuu ja mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä osaamisia vuonna 2035. Lisäksi osaamistarpeita käsitellään kasvualojen ja tehtävärakenteen näkökulmasta. Raportissa käsitellään myös jatkuvan oppimisen haasteita.

Vuosi: 2019

ISBN: 978-952-13-6579-9 (pdf)

Sarja
: Raportit ja selvitykset 2019:3

ISSN:
1798-8926

Julkaisu saatavana seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: